Bli volontär i Indien.

Volontärarbete innebär kunskapsutbyte och arbetskraft, men även ett utbyte mellan kulturer och idéer. Nya vänskaper knyts, tankar och engagemang växer och insikten om att det går att förändra världen känns lite mer möjlig. Bli volontär hos Intact och upplev Indien samtidigt som din resa får en mening. Du bor till självkostnadspris, vi tar inte ut några avgifter, men i utbyte vill vi att du är på plats i minst 3 månader.

 


Några olika möjligheter:
Opportunity Campus 2
Till det SIDA-finansierade projektet som jobbar för att ge personer med specialbehov möjlighet till arbete, självförsörjning och assisterat boende finns det olika roller att fylla, t ex att jobba med arbetsträning och/eller hantverk, ledarskap och organisationsutveckling, eller helt sonika dela med sig erfarenheter med att jobba för personer med specialbehov i Sverige.

Ridterapi
Det finns alltid en plats för dig som god vana av hästträning och/eller kunskaper inom sjukgymnastik, arbetsterapi, ridterapi eller liknande för att hjälpa till med ridterapin som är otroligt uppskattad av barnen på skolan.

Kalryan Hills
Till skolan belägen i den lilla bergsbyn Vellimalai söker vi personer som kan stödja engelskaundervisningen på skolan, både för barn och lärare och bidra med pedagogiskt arbete i olika ämnen. Det kan vara allt från naturkunskap, bild & form, musik till fritidspedagogik. Arbetet anpassas utifrån de behov som finns på skolan och de erfarenheter du har.

Intact Special School
Till skolan för barn med funktionsnedsättningar söker vi främst volontärer som kan fortbilda speciallärarna på skolan. Vi ser gärna att du är speciallärare, talpedagog eller har specialkunskaper om autism.

Passar du som volontär hos Intacts Vänner?
Läser du den här sidan tror vi absolut det! Du kan åka ensam, men vi välkomnar även att man åker med en vän eller som vi har haft några gjort tidigare, med barn eller barnbarn. Det som är bra att känna är att man är handlingskraftig samtidigt som man är lyhörd och öppen för massor av nya erfarenheter och intryck. Vi skräddarsyr alltid volontäruppdraget så att dina kunskaper och intressen ska tillgodoses och för att Intact India ska få ut så mycket som möjligt av volontärperioden. Det gör att det alltid finns utrymme för nya idéer och förslag på arbetsuppgifter om du känner att det vi beskrivit ovan inte är du.

 


 

 

 

 

Carina Jernström

”När den stora bruna grinden öppnas till Intact Special School möter du en oerhörd värme och ödmjukhet. Här utförs ett utomordentligt bra arbete utifrån de förutsättningar som finns. Men vi från Sverige kan bidra med mycket kunskap och erfarenhet.

Vi blir också en extra person, ett huvud till, två händer mer som kan värna lite extra om eleverna och bistå personalen.

Det är mycket som är annorlunda i Indien, hygienen, maten, klädkoder, trafiken… ja listan kan göras lång. Ta till dig av den nya kulturen och du blir så mycket rikare. Här finns tid att reflektera över de nya saker du upplever och lär. Lämna eventuella fördomar hemma och gå in genom grinden med öppna sinnen.

Du får så otroligt mycket med dig hem igen, nya vänner och nya erfarenheter och minnen som du aldrig glömmer. Jag har inte ångrat en sekund av min vistelse här.

Tveka inte, gör det du med!
MVH
Karina Jernström, speciallärare, Intact special school, Tiruchyrapalli.”