Utfodring

Foder

På HRCT försöker vi att sträva efter att utfodra med egenproducerade fodermedel som är ekologiskt odlade. Under torrperioden kommer det bli aktuellt att köpa in foder i år eftersom vi inte har hunnit odla så mycket själva än. Hästarna utfodras med färskt och torkat gräs, fri tillgång till vatten från egen brunn, salt och foderkalk.

För dig som är intresserad av att läsa mer om utfodring av hästar i tropiska klimat finns en C-uppsats från våren 2009 att läsa, klicka här »

 

 

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.