Protokoll

Protokoll föreningen Intacts Vänner styrelsemöte:

2017-03-11 » (Årsmötesprotokoll)

2016-03-19 » (Årsmötesprotokoll)

2015-03-14 » (Årsmötesprotokoll)

2014-03-22 » (Årsmötesprotokoll)

2013-02-10 »

2013-01-24 »

2012-07-03 »

2012-05-25 » Innehållande budget och verksamhetsplan.

2012-05-16 »

2012-04-29 » (konstituerande styrelsemöte)

2012-03-24 » (Årsmötesprotokoll)

2012-03-21 »

2012-01-15 »
Bilaga: Utbetalningar till Indien 2011

2011-12-04 »

2011-10-16 »

2011-09-11 »
Bilaga: Förslag till organisationsstruktur 2012
Bilaga: Vision Värdegrund 4

2011-03-24 » (konstituerande styrelsemöte)

2011-03-19 »

2011-02-20 »

2010-11-13 »

2010-10-10 »

2010-08-15 »

2010-05-30 »

2010-04-11 »

2010-03-13 »

2010-01-12 »

2009-12-05 »

2009-10-06 »

2009-09-01 »