Intacts vänner

Föreningen Intacts vänner bildades 1998 och är en ideell förening vars ändamål är att bistå Intact (Integrated Action Trust) i Indien. Biståndet består av insamlade medel och personliga insatser. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.