Kalrayan Hills

10 mil norr om Tiruchirapalli ligger det svårtillgängliga och isolerade bergsområdet Kalrayan Hills. Området består av ett 30-tal byar och det bor cirka 500 personer i varje by. Intact bedriver stödverksamhet i hälsa och utbildning samt grundläggande sjukvård. Syftet är också att ge ökade kunskaper om kost och hälsa. Intacts verksamhet i Kalrayan Hills startade 1993, när stiftelsen var nystartad. Intacts Vänners första ordförande, Pell-Uno Larsson berättar här om sitt första besök i Kalrayan Hills samma år.

"Efter någon dag inbjöds byborna till medförd enklare sjukvårdsmottagning. Hälsoundersökningen och omplåstringen visade att nästan alla barn i förskoleåldern led av impetigo (svinkoppor) med stora variga sår och bölder. Många av den vuxna befolkningen var också drabbade av olika slag av infektioner. Barnen visade även tecken på nutritionsproblem med ensidig kolhydratkost bestående av enbart ris. Det fanns däremot inte tecken på ren svält.

De hygieniska förhållandena var bristfälliga och vid samtal med byborna framkom att ingen hört tals om bakterier och smitta. Efter första besöket stod det helt klart att befolkningen i byarna var i stort behov stöd för att med varsamhet förbättra deras livsvillkor vad gäller områden som hälsa och utbildning.
Mina kollegor vid dåvarande Vårdhögskolan i Örebro, som deltog i den fältstudiegrupp, som jag också tillhörde blev överens om nödvändigheten av att starta insamling av kontanta medel för ekonomiskt stöd till utvecklingsprogram."


Sedan 1993 har mycket hänt, bland annat har en fadderverksamhet riktat mot  ett utbildningsprogram för flickor, Girl Child Fostership Programme, etablerats. Intacts vänner har en systerförening i Schweiz som har finansierat ett skolbygge i en av byarna; Vellimalai. Denna ort är nu centralpunkt för INTACT:s verksamhet i Kalrayan Hills. Här går flickor och pojkar i skola. Barnen är mellan 2 och 8 år och det är tänkt att skolan ska växa med en årskurs per år. Ett skolbibliotek är under uppbyggnad och svenska och schweiziska volontärer undervisar lärarna i i engelska och data så att lärarna i sin tur kan höja nivån på undervisningen. Det finns en skolbuss som hämtar upp barn som annars inte hade haft möjlighet att gå i skola. INTACT:s fältarbetare besöker kontinuerligt byarna och familjerna och försöker förmå föräldrarna att låta barnen gå kvar i skolan.

Nedan följer utdrag från Barbro Ronstens reseberättelse. Hon är utbildad sjuksköterska och var Intacts vänners volontär under mars-juni 2008. Här beskriver hon sin första insats i Kalrayan Hills.

"Trivs bra, lite väl varmt med 35-37 grader. Har haft min första stormottagning nu. Helt oförberedd uppe i bergsbyn fem timmars resväg härifran Campen. 155 sjuka stod på kö! Vad göra? Vad värre var, mest barn. Det är inte min specialitet men nu stod jag öga mot öga med dessa mödrar som gått långa vägar hit. Det hela var överstökat på 2,5 timmar inkl tolkning fran tamil. De har symtom från sina leder p ga att de måste bära ved från skogen till eldningsved, de bär pa huvudet och får nack, knä och armont. De fick gratis medicin. Parcetamol och vitaminer."

 

De pengar som samlas in till Kalrayan Hills-projektet riktats inte till en enskild person utan verksamheten syftar till att förbättra villkoren för alla boende i området.

 

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.