Intact Special School

ISS - hjärtat i verksamheten

Intact Special School

Intact Special School

Intact Special School (ISS) ligger strax utanför miljonstaden Tiruchirapalli i centrala Tamil Nadu. Skolan startade 1996 med endast fyra elever i hyrda och undermåliga lokaler. Tack vare bidrag och fadderverksamhet från Intacts Vänner har ISS vuxit och idag går ett 80-tal elever på skolan, och man har ett eget och ändamålsenligt skolhus samt ett internat. Cirka 50 elever bor på skolan eftersom de inte har möjlighet att ta sig till sin hemby varje dag. Några elever saknar familj och bor heltid på internatet.

Målgrupp

Skolans målgrupp är barn med utvecklingstörning men många av barnen har även andra diagnoser. Skolan är öppen för elever från alla religioner och kaster men riktar sig främst till fattiga familjer. ISS bedriver även uppsökande verksamhet bland familjer där barnen inte klarar av att komma till skolan.

Personal

Rektor på ISS är Karuna Ebenezer och på skolan arbetar nio speciallärare, fyra assistenter, sjukgymnast, psykolog och talpedagog samt åtta vårdare som arbetar på internatet.

Finansiering

Skolan finansieras genom fadderavgifter. Avgiften går till bl.a. undervisning, träning, mat och sjukvård. Idag har ett 70-tal barn faddrar genom Intacts vänner. ISS får också en del statliga bidrag från Tamil Nadu, bland annat till matkostnaderna för de elever som stannar kvar under veckorna.

Undervisning/träning

Undervisningen är till viss del på engelska, den är strukturerad och anpassad till elevernas förmåga, behov och ålder. Varje elev har en individuell utvecklingsplan, som utvärderas fyra gånger varje läsår. Motorik och koncentration tränas genom dagliga yogaövningar för samtliga elever - var och en efter egen förmåga. Undervisningen i ISS:s egen simbassäng är ett annat viktigt redskap för den motoriska träningen. Under 2010 startar projektet HRTC (Horse-riding therapy centre) som nu erbjuder ridterapi för eleverna på ISS.


De äldre eleverna får pröva på olika uppgifter inom skolans område i syfte att senare kunna klara av sin egen försörjning; trädgårdsskötsel, säkerhetsvakt, skötsel av simbassängen, ansvar för skolans tamfåglar mm.ISS Fadder

Är du intresserad av att bli fadder för ett barn på ISS? Du får då uppgift om barnet och familjen samt ett foto på barnet. Du har även möjlighet att få information om barnets utveckling och skolgång. Maila oss på intactsvanner@gmail.com Avgiften för ISS-fadderskap är 2500 kr per år (inkl medlemsavgift).

 

Emilia Zika, volontär på Intact hösten 2008

"Efter en vecka på Intact Special School känner jag mig redan som hemma. Barnen här är något utöver det vanliga. Så otroligt utsatta genom att vara mentalt och fysiskt utmanade här i Indien, samtidigt kan jag inte påminna mig att jag någonsin träffat så glada och nyfikna barn tidigare. Känslorna är dubbla… jag både skrattar och gråter.

Den första veckan har jag främst suttit med på lektionerna, iakttagit, lekt och simtränat med barnen, allt för att försöka få en uppfattning om hur skolan och dess upplägg är utformat. På eftermiddagarna när barnen slutat har jag hållt i engelska och svenska lektioner för Karuna som är rektor på skolan och för två lärare som alla ska besöka Sverige nu i oktober."