Övriga verksamheter inom INTACT:

  • Program för att stärka kvinnors försörjning.
    Ett 70-tal fattiga, lågkastiga kvinnor från byarna runt Tiruchirapalli har utbildats till väverskor och skräddare i syfte att stärka deras status och ge dem bättre utkomstmöjligheter.
  • Återuppbyggnad efter Tsunamin.
    Efter Tsunamikatastrofen 2004 var INTACT snabbt på plats i byarna längs kusten med både akuthjälp och långsiktig återuppbyggnad.

 

 

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.