Ridterapi

På skolan i Trichy finns två hästar som används i ridterapi. Det är vår sjukgymnast Bharathi som ansvarar för detta och han har sessioner med flera barn varje skoldag. Hästarna bor i anslutning till skolan och är även till glädje för barn som för tillfället inte går på ridterapisessioner.


Ridterapi är en form av fysioterapi. Genom att använda hästens rörelsemönster kan man träna muskelstyrka, stabilitet och balans. Ridterapi används både som rehabilitering efter skador och som träning för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättning.
ridterapi
I hästens långsammaste gångart, skritt, påminner rörelsemönstret för ryttaren om den människans gång och är därför jätte bra träning för att träna upp förmågan att kunna gå.

RidterapiEn häst är inte bara ett redskap som en boll eller en balansbräda. Det är en levande individ, en vän. Hästen kan ta ett rullstolsburet barn ut i skogen över stenar och backar där barnet annars hade haft mycket svårt att ta sig fram. Hästen ger även viktig fysisk beröring och värme.

Ridning och ridterapi bidrar ofta till positiv självkänsla och stärkt självförtroende. Många människor med funktionsnedsättning är ständigt beroende av andra människor men på hästryggen kan de uppnå känslan att det är jag som bestämmer, det är jag som styr.

Genom att rida i en grupp får ryttaren även ta del av den sociala gemenskapen.

 

Se film på våra hästar

Equality Line »
Nobel »
Koko »

Stöd ridterapin – bli ridterapifadder

Avgiften är 1500 kr per år (inkl medlemskap) och med detta bidrar du till byggnation av lokaler, foder till hästarna och löner till de anställda. Förutom nyhetsbrev så får du som ridterapifadder ytterligare information och material om utvecklingen av projektet. Sätt in ditt bidrag på PG 90 11 31-3 och märk betalningen med ”EQ Ridterapifadder” samt ditt namn. Vill du stödja oss utan att bli fadder så får du gärna skänka en gåva.

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.