Personalen

RachelRachel Sindya Mary

Ålder: 29

Utbildning: Klar med BSC och håller på med MS i psykologi. Har läst specialpedagogik och dans.

Anställning: Speciallärare på Intact Special School och projektledare för HRTC.

Hur länge har du arbetet för Intact?
Idag, den 19 januari 2010 har jag faktiskt varit här i exakt fyra år. Jag började arbeta för Intact Special School den 19 januari 2006.

Varför Intact?
Jag sökte till Intact för att kunna flytta hem närmare min familj.

Vad har du för tankar om ridterapi?
Jag har lärt mig att ridterapi är speciellt bra för barn med Cerebral Pares, barnen kan få ökad styrka. Jag tror även att det är bra för hyperaktiva barn, jag tror att det är bra för barnen att bara vara runt hästarna. Jag tror att hästarna kan hjälpa till med att bryta gamla dåliga vanor och beteenden.  Jag tror inte vi kommer att se några stora förändringar men att även små framsteg kommer att vara till hjälp att för barnen i rätt riktning. Jag tror att hästarna kan hjälpa barnen att integreras i samhället.

Hästarna drar uppmärksamhet till sig och alla är nyfikna och frågar. Både allmänheten och föräldrar vilket gör att vi kan sprida information om arbetet som pågår på Intact Special School.

Jag hoppas att vi när projektet är fullt igång kan bjuda in barn från andra specialskolor att delta i ridterapin och bygga upp ett nätverk. Det skulle vara bra för området och det kommer fler lärare, föräldrar och barn som besöker centret. Men för det kommer det att krävas hårt arbete och det kommer inte att hända av sig själv.

 

På skolan finns också Bharathi, Elavarasan, Ponnila och Rajalingham, vi återkommer med lite mer information om dem inom kort.

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.