HRTC - Horse-riding therapy centre

Hästarna bor på ISS (Intact Special School) som är skolan där barnen som nyttjar ridterapin går. Där har de ständig utevistelse med skydd mot väder och vind. Så ofta som möjligt får hästarna åka på lite ledighet till större hagar som ligger fem kilometer från skolan. Så ofta som möjligt skickas även volontärer från Sverige som får bo på skolan och som hjälper till att träna och hålla igång hästarna.

 

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.