Jerry

Koko

Jerry kom till ridterapin våren 2014. Nu är han tre år och är därför inte ridbar än. Han är däremot en väldigt lugn, snäll och godmodig häst som istället bidrar till terapin med den fysiska kontakt som borstning och skötsel innebär. 

 

 

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.