Girl Child Fostership - Intact Fadderskap

Alla barn har rätt att gå i skolan

Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt till grundskoleutbildning. Så ser tyvärr inte verkligheten ut.  Huvudsakligen är det flickor som inte får gå i skolan. Många familjer vill hellre investera i pojkars skolgång eftersom de förväntas bidra till familjens framtida försörjning. Flickor får oftare ta ansvar för sysslor i hemmet.

Skolgång för flickor

Att låta flickor gå i skolan ger dem större inflytande i sina hembyar och stärker deras position i samhället. Förutom att läsa och skriva så får de grundläggande utbildning inom hälsa och sjukvård. Det är även visat att flickor som gått i skolan i högre utsträckning ser till att deras barn i sin tur kommer gå i skolan. INTACT har därför valt att fokusera på flickors utbildning, för att på så sätt långsamt kunna förändra attityder och traditioner. En vision är också att vissa flickor ska återvända till sina hembyar som utbildade sjuksköterskor och lärare.

 

Intacts arbete

Målgruppen är flickor mellan 6-17 år i byarna uppe i Kalrayan Hills (Elantavari, Vellimalai, Kottupathoor, Adaikalapuram), två byar ute vid kusten (Maruvathur och Keelaiur) samt byn Mundikandam utanför Tiruchirapalli.

Det finns många skäl till att flickor inte lika ofta får gå i skolan, eller att de börjar men inte tillåts gå klart. Det kan vara behov av hjälp i hemmet eller traditioner t ex giftemål. Rädsla för att låta flickorna sova borta i veckorna är vanligt. INTACTs anställda på plats besöker byarna och familjerna regelbundet för att upprätthålla god kontakt med föräldrarna och övertyga dem om varför det är viktigt att deras döttrar ska få gå eller gå kvar i skolan. Trots detta så är det oundvikligt att vissa flickor slutar skolan, och då tycker vi att det är viktigt att satsa på de flickorna som går kvar samt att fortsätta arbeta med attitydförändringar i byarna.

 

 

Fadderskap

Som Intact fadder stödjer du skolgång för flickor i utvalda byar i Indien. För detta får du Intacts vänners nyhetsbrev samt rapporter från projektet i Kalrayan Hills.

Fördelarna med att stödja ett projekt och inte en enskild flicka är många, och utvecklingen mot denna typ av fadderskap har uppkommit efter uttryckliga önskemål från Intact India. Det minskar det administrativa arbetet för personalen på plats och för oss i Sverige, vilket gör att mer pengar når verksamheten i Indien. Pengarna fördelas där de bäst behövs för tillfället, oavsett om det betyder inköp av skolmaterial, mat eller byggnationer. Det minskar även de orättvisor som kan uppstå när ett barn får brev eller presenter från sin fadder och inte de andra barnen. Dessutom så händer det som beskrivits tidigare att flickor slutar skolan av olika anledningar. Då är det positivt att faddrars stöd och kontakt inte är knuten till en specifik flicka utan fortgår till skolornas arbete för de elever som går kvar.

Vill du vara fadder för ett enskilt barn så finns ISS-fadderskapet som ett alternativ. Läs mer under fliken Intact Special School.

Avgiften för Intact-fadderskap är 1.500 kr (+ medlemsavgiften 200 kr). Tack vare våra låga administrativa kostnader går ca 97% av pengarna direkt till verksamheten i Indien. Om du vill betala en engångssumma eller dela upp det över året bestämmer du själv.

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.