Elever

Syftet med HRTC är att eleverna på ISS ska få tillgång till ridterapi. Projektet invigdes i januari 2010 och sedan dess har barnen successivt introducerats i stallmiljön för att både elever och hästarna ska vänja sig vid varandra. Svenska volontärer rekryteras kontinuerligt för träning av hästarna. Vi har även anställt en sjukgymnast, Mr Barahti, som ansvarar för ridterapin tillsammans med de svenska volontärerna och en specialpedagog från skolan. I januari 2011 började fyra barn att rida på Equality Line.  Läs vårt senaste nyhetsbrev för aktuell information om projektet.

Malin Jensen var volontär under våren 2009 och har tillsammans med skolans fysioterapeut valt ut vilka barn som till och börja med ska delta i HRTC projektet. Här nedan följer Malins text angående val av barn och möjligheterna med ridterapi på ISS. 

Under mitt besök på Intact Special School (ISS) passade jag på att funder kring vilka barn som skulle kunna passa för och ha bäst nytta av ridningen. Terapin kommer starta i liten skala och alla barn kommer inte kunna delta därför var detta viktigt att fundera kring.

Malin Jensen


På ISS finns runt 80 barn och ungdomar mellan 4 och 20 år. Det är en skola för barn med utvecklingsstörning men de har ofta fler diagnoser såsom down syndrom, Autism och ADHD. På senare år har även barn med fysiska funktionsnedsättning börjat på skolan och i den yngsta klassen hade flera barn svåra rörelsehinder, oftast på grund av en CP-skada. Barnens svårigheter skiftar men berör bl.a. områden som koncentration, kommunikation, social interaktion, beteende, förståelse av tid, planering/organisationsförmåga, inlärning, minne, spasticitet, motorisk mm.

Svårigheterna bland barnen är alltså mycket skiftande men ridning kan stötta på många områden, både fysiskt, psykiskt, kognitivt och socialt. För att välja ut barn diskuterade jag med sjukgymnasten och lärare på skolan och gick sedan igenom journaler m.m. Vi försökte finna de barn som vi trodde skulle få mest ut av ridningen, på ett eller flera områden. Men det var även viktigt att ta hänsyn till motivation, föräldrar, storlek/vikt, rädsla för nya saker osv. Troligtvis har ingen av barnen någonsin sett en häst på nära håll och för en del av dem är nya saker mycket skrämmande medan andra älskar nya utmaningar.

Som förslag valdes 10 barn för att börja med terapin. Detta kan ju komma att ändras beroende av hur barnen utvecklas, om de sluta på skolan ect. För att få en bra terapistart kan det vara bra att börja enbart med ett par barn. Ridterapi är nytt för både hästar, personal, barnen och vissa volontärer och de behöver få komma igång på ett bra sätt.

Det finns förslag på två barn till detta, en flicka och en pojke. Båda har en CP-skada som ger dem både fysiska och kognitiva svårigheter. Under den korta tiden jag fick lära känna dem och utmana dem på olika sätt utvecklades de märkbart på flera plan. Jag kunde se förbättringar från en dag till en annan, här finns verkligen potential! Pojken har nersatt funktion en ena kroppshalvan, har en svår utvecklingsstörning och en grav synskada. Han kan tala men oftast härmar han bara det andra säger.

Under tiden jag var på ISS och tränade med honom utvecklade han muskelstyrka och motorik i sin svaga hand samt balans i gående. Flickan har ett svårare rörelsehinder då båda hennes armar och ben är påverkat av CP-skadan. Hon kan inte tala eller teckna med händerna vilket gör att omgivningen har svårt att förstå henne. Hon förstår allt som sägs och är skicklig på att tolka mimik och kroppsspråk vilket blev mitt sätt att kommunicera med henne. Hon har en medelsvår utvecklingsstörning enligt journalen men jag är övertygad om att hon förstår mer än så. Under min tid på ISS utvecklade hon bl.a. styrkan i benen, finmotorik i händerna, balans i sittande och kommunikation. De områden jag berört, och säkert ännu fler, kan de två barnen få möjlighet att fortsätta utveckla genom ridningen.

De gillar att röra sig, är orädda och de älskar att det händer nya saker. Det får gärna kittla i magen! Jag har heller aldrig någonsin sett sådan motivation till att träna och lära sig nya saker som hos de här två barnen. Framför allt flickan snappade upp allt hon kunde och lite till. En helt fantastiskt glad, positiv och extremt motiverad tjej, fången i sin egen kropp.

Till sist vill jag säga att det är en stor förmån att ha fått lära känna dessa barn på ISS. Det ger otroligt mycket tillbaka att få arbeta med och lära känna dem. De är mycket positiva och villiga att utvecklas och jag ser stora möjligheter att ridning ska kunna förbättra tillvaron för många av dem.

 

Malin Jensen, volontär 2009

 

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.