Stöd oss

Idag har Intacts Vänner fler än 400 medlemmar, men behovet är stort och vi vill bli fler!

Bli medlem genom att sätta in 200 kr på PG 90 11 31-3.

Förutom att bli medlem kan du stödja oss genom att:

  • Skänka en gåva
  • Bli fadder för Intact eller Intact Special School
  • Bli ridterapifadder (läs mer under Intact EQ)
  • Skänk en Tegelsten (läs mer under Tegelstensprojektet)

Bli fadder

Intact Special School

Som fadder för Intact Special School finansierar du undervisning och uppehälle för ett barn på skolan. Dessutom täcker pengarna kläder, sjukvård, mat, och träning, oavsett om detta är sjukgymnastik, yogaövningar, simning eller ridterapi. Skolans byggnader och verksamhet är till stor del beroende av fadderskap och gåvor. Skolan får även till viss del statliga bidrag. Som ISS-fadder får du uppgift om barnet och familjen samt ett foto på barnet. Du har även möjlighet att skriva, skolan hjälper till med översättning. Du får även Intacts vänners nyhetsbrev 4-6 ggr per år.

Avgiften för ISS-fadderskap är 2500 kr per år (inkl medlemsavgift). Om du vill betala en engångssumma eller dela upp det över året bestämmer du själv.

 

Ditt bidrag kommer fram

Föreningen Intacts vänner är ansluten till Svensk insamlingskontroll vars uppgift är att utöva betryggande kontroll över insamlingar som sker bland allmänheten. Föreningen har tillerkänts rätten att inneha ett 90-konto,
pg 90 11 31-3.